20 januari 2022
bezwaar UWV

BEZWAAR UWV

Indien het UWV een beslissing genomen heeft over uw uitkering (WW, Ziektewet, WIA (WGA of IVA), WAO, Wajong, WAZO of ZEZ) en u bent het daar niet mee eens, dan hebt u de mogelijkheid om in bezwaar te gaan bij het UWV. Dit kan alleen bij officiële beslissingen van het UWV. In de brief met de beslissing staat de wijze van het indienen van het bezwaar bij UWV. Deze beslissing blijft echter wel geldig tijdens de bezwaarprocedure. Enige betalingsverplichting zult u dus moeten voldoen, ook al is er een bezwaar ingediend.

Zorg dat binnen 6 weken bezwaar gemaakt is. Als u namelijk buiten de bezwaartermijn bezwaar maakt bij UWV, dan wordt uw bezwaarschrift niet meer behandeld bij UWV. In juridische termen bent u dan “niet-ontvankelijk”. Let op: bij sommige beslissingen geldt een kortere bezwaartermijn, namelijk 2 weken (bij beslissingen over uw Ziektewetuitkering). U kunt uw bezwaarschrift online of per post indienen bij UWV. Het is van belang dat u in uw bezwaarschrift duidelijk aangeeft waarom u het niet eens bent met de beslissing van het UWV.

bezwaar UWV

Nadat u uw bezwaarschrift bij UWV hebt ingediend, ontvangt u een ontvangstbevestiging. Vanaf dat moment zal UWV uw situatie opnieuw beoordelen. Het UWV kan u daarvoor uitnodigen voor een hoorzitting, waarin het bezwaarschrift besproken wordt en waar u eventueel vragen kunt stellen. Het UWV zal ook vragen aan u stellen om de situatie te verhelderen. De beslissing op bezwaar van UWV ontvangt u binnen 13 weken. Indien er medische redenen in geding zijn, dan heeft het UWV 17 weken om een beslissing op bezwaar te nemen.

Bent u het niet eens met de beslissing op bezwaar van UWV? U hebt in dat geval nog de mogelijkheid om een beroepsprocedure bij de rechtbank te starten. U vindt in de beslissing op bezwaar de wijze van het indienen van een beroepschrift.