6 december 2021
bijstandsuitkering stopgezet

BIJSTANDSUITKERING STOPGEZET

Een bijstandsuitkering kan niet zonder geldige reden stopgezet worden. De bijstandsuitkering mag stopgezet worden bij bijvoorbeeld schending van een van de verplichtingen van de bijstandsuitkering of wanneer uw persoonlijke situatie gewijzigd is, zodat u geen recht op een bijstandsuitkering meer hebt. Een bijstandsuitkering kan voor een korte periode worden stopgezet of voor altijd.

Bij het recht op een bijstandsuitkering hoort een aantal verplichtingen die u moet nakomen gedurende de periode dat u de bijstandsuitkering ontvangt. Als u een van deze verplichtingen niet nakomt kan de gemeente uw bijstandsuitkering stopzetten.

bijstandsuitkering stopgezet

Een bijstandsuitkering wordt stopgezet om verschillende redenen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat uw bijstandsuitkering stopgezet wordt als u verhuist buiten uw gemeente, als u werk hebt gevonden waarmee u meer dan uw bijstandsuitkering verdient, als u gaat samenwonen en uw partner heeft voldoende inkomen, als u geld hebt ontvangen waardoor u voldoende vermogen hebt, als u de inlichtingenplicht geschonden hebt, als u gefraudeerd hebt, als u recht hebt op een andere uitkering, als u recht hebt op studiefinanciering, als u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt hebt, als u in de gevangenis zit of als u komt te overlijden.

Soms wordt een bijstandsuitkering stopgezet door een fout van de gemeente die niet vanzelf opgelost zal worden. Het is zaak dat u zelf actie onderneemt om deze fout recht te trekken. Dien daarom een bezwaarschrift in bij uw gemeente. De bezwaartermijn voor het indienen van een bezwaarschrift is meestal 6 weken. Geef in uw bezwaarschrift duidelijk aan waarom u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente dat uw bijstandsuitkering stopgezet is. Als uw bijstandsuitkering stopgezet is voor een korte periode, zult u bijvoorbeeld informatie moeten geven aan de gemeente. Doet u dit niet, dan zet de gemeente uw bijstandsuitkering voor altijd stop. Het te veel ontvangen bedrag zult u dan moeten terugbetalen aan de gemeente.

Een rechtmatigheidsonderzoek gaat vaak vooraf aan een besluit van de gemeente dat de bijstandsuitkering stopgezet is. Een rechtmatigheidsonderzoek is ervoor bedoeld om het recht op bijstand te controleren of het nog bestaat.