6 december 2021

De notaris en het testament

Notarissen nemen een bijzondere plaats in in de wereld van juridische professionals in Nederland, naast advocaten, deurwaarders en belastingconsulenten. Notarissen zijn bevoegd om akten op te stellen, met name op het gebied van: familierecht, eigendomsrecht en ondernemingsrecht

Volgens het Nederlandse rechtssysteem is een notaris verplicht om de belangen van alle partijen bij een juridische transactie af te wegen en af ​​te wegen. Een notaris is onafhankelijk van alle partijen. Wanneer bijvoorbeeld een eigendom wordt overgedragen, treedt een notaris op voor zowel de verkoper als de koper.

Notarissen zijn vrij om hun eigen tarieven vast te stellen. De vergoedingen zijn gebaseerd op tarieven of tarieven (die variëren afhankelijk van de verkoopprijs van het onroerend goed en het bedrag van de financiële lening) en het is soms mogelijk om te onderhandelen over de notariskosten en het percentage dat door de notaris in rekening wordt gebracht. Het is raadzaam om contact op te nemen met meerdere notarissen om de tarieven te vergelijken.

Eén van de vele werkzaamheden van een notaris is het gegeven van het testament opstellen of te wijzigen. Een in Nederland opgesteld testament moet naar Nederlands recht worden opgemaakt, wat betekent dat een notaris een akte moet opmaken om het document geldig te laten maken. Door een testament op te maken, heeft u volledige controle over de regelingen met betrekking tot erfopvolging en de verdeling van uw nalatenschap; bijvoorbeeld of er wat overgebleven geld zal nagelaten worden aan  familie, goede doelen of vrienden enzovoort.

Soorten testamenten in Nederland

Er zijn twee hoofdtypen Nederlandse testamenten: een notarieel testament en een holografisch testament.

  • Holografisch testament: de erflater schrijft dit testament met de hand op en ondertekent het. Als een ander het opschrijft, ondertekent de erflater elke pagina. Het document moet vervolgens worden neergelegd bij een notaris die de neerlegging van het testament bevestigt;
  • Notarieel testament: De erflater dicteert zijn/haar testament aan een notaris, die ervoor zorgt dat het testament voldoet aan de Nederlandse normen. Het testament wordt dan op de eerstvolgende werkdag ingeschreven in het Centraal Testamentenregister.