20 januari 2022

Opeisen erfdeel

Je erfdeel opeisen. Dit is misschien niet het fijnste wat er is, vooral omdat het een gebeurtenis is dat plaatsvindt of plaats kan vinden na het overlijden van (één van) de ouders. Hoe zit het nu allemaal in elkaar en wat voor stappen kunnen er ondernomen worden?

Wat is een erfdeel?

Om er mee te beginnen: wat is een erfdeel? Een erfdeel is een gedeelte van de erfenis die is toegewezen aan jou door (één van) je ouders. De grootte hiervan wordt bepaald door het erfrecht, maar dit kan ook gebeuren aan de hand van een testament indien deze is opgesteld. Mocht het dus op een dag zo zijn dat (één van) je ouders komen te overlijden, dan kun je je erfdeel opeisen.

Stappenplan

Om je erfenis op te eisen, zijn er vanzelfsprekend een aantal stappen die gevolgd moeten worden. Als er een testament is opgesteld, dan staat hierin expliciet vermeld wie de ergenaam is van de erfenis. Vervolgens is het ook aan jou de keus of je de erfenis wilt accepteren of niet. Zo ja, hoe wil je deze accepteren? Het is namelijk een emotioneel en moeilijk proces omdat er ineens zoveel bij komt kijken, maar om advies te krijgen en om verwarringen en misverstanden te voorkomen is het handig om een advocaat erfrecht te contacteren. Overigens, staat er vaak ook in het testament door wie de erfenis afgehandeld mag worden. Dit gebeurt dan vaak door een executeur. Een executeur kan dus een notaris zijn die de erfenis afwikkelt of door een persoon die van tevoren is aangewezen door (één van) je ouders.